Երիտասարդ Շամշադին

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

«Երիտասարդ Շամշադին» խումբը պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպում համայնքի այն երիտասարդների հետ, ովքեր մտահոգ են համայնքի խնդիրներով, նախաձեռնող են և ապագան ցանկանում են կառուցել հենց իրենց համայնքում: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են համայնքային մի շարք խնդիրներ՝ առաջարկվում են դրանց լուծման տարբերակները, որի արդյունքում կազմվում և իրականացվում են ծրագրեր:

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

Մարտի 1-ին կայացավ «Երիտասարդ Շամշադին» խմբի հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում խմբի համակարգող Վարդգես Մելքումյանը, որը փետրվարի 2-6-ը մասնակցել է «Համայնքը ես եմ» երիտասարդ առաջնորդների ճամբարին, խմբի անդամներին ներկայացրեց ժամանակակից առաջնորդության հիմունքները, գաղափարը, ծրագիրը վերածելու կարևոր դրույթները: Քննարկվեց նաև մեր երազած համայնքը, ինչ փոփոխություններ կցանկանայինք իրականացնել և ինչ ծրագրեր կատարել համայնքի զարգացման գործում: Ծանոթացան նաև Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի նախապատմությանը, կառուցվածքի հիմունքներին:

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

Լուսանկարը՝ Արտյոմ Մելքումյան

Դասընթացի ընթացքում Վարդգեսը ներկայացրեց, թե ինչպես սահմանել հիմնախնդիրը, մշակել նպատակներ և խնդիրներ, և թե ինչ արդյունքներ պետք է ակնկալել իրականացվող ծրագրից: Անցկացվեց խմբային աշխատանք հիմնախնդրի վերհանման, լուծումների հավաքագրման, ծրագրի մշակման և հանրային լուծման վերաբերյալ: Քննարկման ավարտին խմբի անդամները դերային խաղերի միջոցով ամրապնդեցին ստացած գիտելիքները։ Ստացած գիտելիքնեը կօգնեն երիտասարդներին համայնքի զարգացման ծրագրերում։