Ուղղությունը` 1233-ին կառուցված Ռուզանի բերդ

Ինձ համար յուրահատուկ արշավ էր, որովհետեւ Մոխրաթաղ գյուղի աշակերտներս էլ միացել էին։

Գանձասարը` կարգին զում արած:

Արցախում գարուն է:

Խայամն ասավ իր սիրուհուն. «Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին,

Ո՜վ իմանա՝ որ սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի…»:

Խաչքարի վրայի մարդուկը:

 

Սա է վանքը: Այն, ինչ մնացել է վանքից: