Hasmik Miqayelyan

Մի քիչ էլ մեր բարբառից

Երեկ տեսա, որ 17.am-ում խորագրերի մեջ կա «Մեր գյուղի բառն ու բանը» կոչվող խորագիր: Մտա կարդացի որոշ նյութեր և որոշեցի ես էլ գրել այդ մասին: Նախ ասեմ, որ մեր գյուղն էլ խոսակցական լեզվով այլ անուն ունի` Մուխան, որը Ծովազարդ գյուղն է:

Եվ այսպես.

Էթալ – գնալ

Կոնախ – հյուր

Լուրիկ – օրորոց

Իմալ – ոնց

Կնդխել – բարուրել

Ճիժ – երեխա

Թասիբ կայնել – աջակից լինել

Կայնել – կանգնել

Նամուս – պատիվ

Ջոջ – մեծ

Խնդալ – ծիծաղել

Խա – հա

Խաց – հաց

Տարին բիթուն – ամբողջ տարին

Պուլիկ – բանկա

Փարա – փող

Հիշկալ – նայել

Օչխով, կոչաղ – աշխատասեր

Ջալապ – նման

Չեյշիթ – տեսակ

Հաստատ վստահ եմ, էլի կան բարբառային բառեր, բայց այսօր այսքանը հազիվ կարողացա «թարգմանել»: